VanDerOord Projects BV | Strekel 15 | 1749 KL Warmenhuizen | Tel. 06 5123 5997

Ons stappenplan

Aan de hand van het volgende stappenplan worden onze projecten uitgevoerd, waarbij de opdrachtgever van begin tot het eind volledig bij elke fase wordt betrokken.

Vrijblijvende inventarisatie - advies

Uitgaande van een turn-key opdracht, inventariseert onze afdeling Verkoop & Acquisitie eerst in een vrijblijvend gesprek met onze klant zijn wensen en ideeën. Voor dit gesprek brengen wij naar voren dat het ontwikkelen van een doordacht tailor-made plan kosten met zich meebrengt. Deze kosten worden bepaald na het vrijblijvende gesprek, daar er dan een inventarisatie gemaakt is van de omvang van de verbouwing.

Ontwerp – design – budgetvorming - PVE (niet vrijblijvend)

Bij akkoord van de ontwerpkosten verzorgt VanderOord Projects BV het ontwerp. Indien de opdracht aan VanderOord Projects BV wordt gegund, zullen deze kosten gecrediteerd worden op de laatste betalingstermijn. Zo zijn wij ingedekt voor het ·shoppen· met ons ontwerp, en onze opdrachtgever is na betaling van de kosten van het ontwerp nog steeds vrij om zijn opdracht elders te laten uitvoeren. Onze ontwerpafdeling gaat hierna met veel creativiteit aan de slag. Desgewenst schakelen wij voor specifieke branches een extern ontwerper of adviseur in, die zeer goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun branche.

Calculatie

Op basis van het definitieve ontwerp wordt er door de afdeling calculatie een begroting neergelegd, welke uitgewerkt wordt in een uitgebreide offerte door de afdeling verkoop.

Offerte - begroting

Deze offerte wordt uitgebreid samen met de klant besproken.

Opdrachtbevestiging

Als de offerte akkoord bevonden is, wordt deze omgezet in een opdrachtbevestiging.

Bouw- / Projectbegeleiding

Wij treden op als intermediair tussen u als opdrachtgever en onze productie- en montageteams en eventueel derde partijen die werk uitvoeren aan uw project om alle disciplines op de werkvloer naadloos in elkaar over te laten lopen.

Engineering

In deze fase wordt het definitief ontwerp vertaald naar werk- en productietekeningen.

Werkvoorbereiding

Na ondertekening van de opdrachtgever en ontvangst van deze opdrachtbevestiging wordt het te verbouwen pand totaal ingemeten door een van onze werkvoorbereiders en wordt het definitieve ontwerp omgezet in werktekeningen en opdrachten voor onze productie medewerkers. De opdrachtbevestiging wordt uitgewerkt tot een bestek. De werktekeningen en het bestek worden hierna voor akkoord aangeboden aan de opdrachtgever, alvorens er geproduceerd gaat worden. Tegelijkertijd heeft de planning het project ingepland tussen de al lopende projecten en op de dag nauwkeurig de opleveringsdatum ingesteld, zodat tijdig geopend kan worden door de opdrachtgever.

Uitvoering

In de uitvoeringsfase wordt het project geleid op locatie door een uitvoerder met een enthousiast team van monteurs en interieurbouwers, welke uw opdracht met de grootste zorg tot leven brengen op locatie. Onze projectmanager houdt samen met de werkvoorbereider en uitvoerder constant overleg over de stand van het project om de opleveringsdatum te behalen. Daarbij wordt het kwaliteitsaspect nimmer uit het oog verloren. Dit zijn 2 heilige begrippen binnen de organisatie van Vanderoord Projects BV, nl: kwaliteit en openingsdatum.

Keiharde opleveringsgaranties

Na realisatie wordt het project opgeleverd met de afdeling verkoop en de projectmanager en overgedragen aan de opdrachtgever. Het project wordt tijdens deze oplevering met al zijn ins en outs besproken om te zien of alle wensen van de klant volgens de opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

U ziet dat uw opdracht door ons zeer serieus genomen wordt en met de meeste zorg door al de geledingen van onze organisatie wordt uitgevoerd.

Recente Tweets

Contact

VanDerOord Projects BV
Strekel 15
1749 KL Warmenhuizen

Telefoon: +31 (0)6 5123 5997